Daar waar contact, creativiteit, en dynamiek bijeenkomen voel ik me in mijn element. Mijn aanpak is te omschrijven als hart voor de mens, en hard voor de zaak. Als directeur/bestuurder van een bruisende maatschappelijke organisatie heb ik het afgelopen decennium ervaren dat inhoud boven uiterlijkheden gaat. Contact tussen mensen en partijen herstellen en zo mijn steentje kunnen bijdragen aan het vormgeven van een zinvolle, harmonieuze samenleving is mijn grootste drijfveer om als mediator werkzaam te zijn.

Mijn eerste kennismaking met mediation maakte diepe indruk op mij. Ik zag hoe mensen, boos en gekwetst, verwikkeld in een schijnbaar onoplosbaar conflict, na begeleiding van een mediator bij de kern van de kwestie kwamen. Door het stellen van open vragen, met randvoorwaarden als veiligheid en onpartijdigheid, werden partijen in staat gesteld écht naar elkaar te luisteren en hun ware belangen op tafel te leggen. Tenslotte wisten de partijen zelf afspraken te maken over de oplossing van hun conflict. Door de inzet van de bemiddelaar en door het vlot trekken van de communicatie krijgen de mensen de regie over het conflict, en daarmee over hun leven terug. Deze ervaring vormt voor mij de basis om dit prachtige beroep uit te oefenen.

Als MfN geregistreerde mediator voldoe ik aan de eisen en gedragsregels zoals deze gelden voor de MfN-Registermediator. Daarnaast ben ik in het bezit van de Accrediatatie Familiemediation.