Ervaren expert bij conflictbemiddeling 

Het conflict voorbij….

Conflicten horen bij het leven. En hoewel conflicten vaak gepaard gaan met negatieve gevoelens kunnen conflicten ook leiden tot nieuwe inzichten en patronen, en kunnen conflicten ervoor zorgen dat belemmeringen, in welk opzicht dan ook, worden weggenomen. Niet voor niets luidt het gezegde: Wrijving leidt tot glans.

Als conflicten echter onoplosbaar lijken en er geen constructieve dialoog tussen partijen mogelijk is kan de inzet van de mediator uitkomst bieden. Ik zorg als mediator voor een veilige omgeving waarbinnen het voor partijen mogelijk wordt de onderliggende belangen die aan het conflict ten grondslag liggen bespreekbaar te maken. Doordat de ander écht naar jou luistert is het mogelijk om op zoek te gaan naar datgene wat partijen bindt. Dit lijkt, zeker als het conflict groot is, een mission impossible, maar in de praktijk wil ieder mens erkend en gezien worden, en op een prettige manier kunnen werken, wonen en leven.

Partijen zijn vaak al na een paar gesprekken in staat om zelf op zoek te gaan naar een oplossing voor het conflict die voor hen beiden bevredigend is. Ik faciliteer dit proces, ben neutraal en onpartijdig en zorg dat de wensen en behoeften van beide partijen in gelijke mate aan bod komen. Na een succesvol verlopen mediation leggen partijen hun afspraken vast in een vaststellingsovereenkomst en kunnen zij het conflict achter zich laten: het conflict voorbij….

Sluit Menu