Scheiden is vaak een pijnlijk proces. Met het besluit om uit elkaar te gaan breekt vaak een verwarrende periode aan. Niet zelden is er boosheid en verdriet, terwijl er ook veel praktische vraagstukken moeten worden beantwoord. Het belang van de kinderen staat bij de scheiding voorop. Echtscheidingsmediation voorkomt vaak een vechtscheiding.

Weliswaar ga je bij een echtscheiding als partners/echtgenoten uit elkaar. Echter als ouder blijf je ook ná de scheiding met elkaar verbonden. Hoe willen jullie deze relatie in de toekomst vormgeven?
Hoe worden de financiën verdeeld, wie gaat waar wonen? Is er sprake van huwelijkse voorwaarden? Hoe hoog moet de kinder- en/of partneralimentatie zijn? Met dit soort vragen worden veel mensen in een scheidingsprocedure geconfronteerd. Als echtscheidingsmediator zorg ik ervoor dat jullie écht naar elkaars wensen en behoeften luisteren. Ieder van jullie krijgt de ruimte om na te denken over hóe jullie na de scheiding je relatie als ouders willen voortzetten. Er wordt bovendien een Ouderschapsplan en een Echtscheidingsconvenant opgesteld waarin alle afspraken worden vastgelegd. Dit Ouderschapsplan en Echtscheidingsconvenant wordt vervolgens door een advocaat bij de rechtbank ingediend.

Om jullie te ontlasten werk ik samen met een aantal zeer deskundige advocaten die gespecialiseerd zijn in Familierecht. Zij kunnen desgewenst de juridische afwikkeling van de scheiding op zich nemen. Vanzelfsprekend staat het jullie vrij een eigen advocaat in de arm te nemen.

Voordelen (echt)scheidingsmediation:

1. Mediation is goedkoper.
Ten eerste worden de kosten voor de inzet van de mediator  door beide partijen gezamenlijk gedragen. Bovendien voorkomt mediation dat elk van de partijen een eigen advocaat moet betalen.

2. Mediation is sneller.
Ten tweede wordt bij medation veel aandacht besteed aan het belang dat jullie gezamenlijk delen. Bijvoorbeeld dat de kinderen een zo stabiel en prettig mogelijk leven kunnen leiden. De nadruk ligt immers op datgene wat jullie bindt, niet vanuit de benadering van winnen of verliezen. Hieruit volgt dat jullie sneller toekomstbestendige afspraken kunnen maken.

3. Mediation, het conflict voorbij…
Tenslotte: Mediation zorgt voor een toekomstperspectief na de (echt)scheiding. Hoe kunnen jullie apart van elkaar weer verder? Wat heb je hierbij van de ander nodig? Hoe vullen jullie je relatie als ouders van de kinderen na de scheiding in?

Echtscheidingsmediation gaat dus verder dan het oplossen van een conflict. Het richt zich op het nieuwe leven na de scheiding, het conflict voorbij…