Een arbeidsconflict is voor alle partijen vervelend. Niet alleen voor de partijen die direct bij het conflict betrokken zijn, zoals bijvoorbeeld tussen leidinggevende en medewerker, of tussen twee of meerdere collega’s. Arbeidsconflicten hebben een weerslag op de gehele organisatie. Zo kunnen conflicten leiden tot ziekteverzuim, lagere productie, minder werkplezier etc. En last but not least: arbeidsconflicten kosten de organisatie heel veel geld. In 2018 bedroeg dit in Nederland maar liefst 2,1 miljard! Lees het rapport van TNO.

Alle reden dus om een conflict daadkrachtig aan te pakken!

Als een arbeidsconflict tot ziekteverzuim leidt ontstaat er immers een extra argument om voortvarend met de kwestie aan de slag te gaan. Sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid is het beëindigen van de arbeidsovereenkomst van de zieke werknemer gedurende 104 weken niet mogelijk via het UWV. Investeren in het herstel van de relatie met de werknemer kan vanzelfsprekend ook binnen dit kader een lonende interventie zijn.

Vanuit de Wet Poortwachter is de werknemer  gehouden aan het meewerken aan re-integratie naar werk. Niet bijdragen aan het eigen herstel kan uiteindelijk leiden tot opschorting van loon tot ontslag.

Mediation zorgt er voor dat partijen weer met elkaar in gesprek raken, en écht naar elkaar luisteren. Vaak wordt met mediation het conflict op een voor beide partijen bevredigende wijze opgelost. Afspraken worden vastgelegd in een (Vaststellings)overeenkomst.

Soms echter is herstel van de (samenwerkings)relatie niet meer mogelijk. Mediation zorgt ervoor dat partijen vervolgens op een constructieve wijze uit elkaar kunnen gaan zonder elkaar in de toekomst te beschadigen. Deze zogenaamde Exit-mediation zorgt ervoor dat beide partijen op een positieve manier, zonder elkaar, de toekomst tegemoet kunnen treden.

Arbeidsconflicten