Bij echtscheidingsmedidation ga ik uit van een vast uurtarief. Over het uurtarief bij arbeidsmediation ga ik graag met u in overleg.

Voor echtscheidingen bedraagt mijn uurtarief € 150 exclusief BTW. De kosten voor echtscheidingsmediation dragen beide partijen gezamenlijk. Dit betekent dus dat bij gelijke verdeling de individuele kosten € 75 per uur bedragen. Vanzelfsprekend kunnen hierover andere onderlinge afspraken worden gemaakt.

De eventuele locatiekosten bereken ik aan u door. Dit geldt eveneens voor de advocaat- en griffiekosten. Uiteraard geef ik u een transparant overzicht van alle kosten. Ik werk samen met enkele zeer ervaren advocaten die gespecialiseerd zijn in familierecht. Echter, het staat jullie vrij om zelf een advocaat in de arm te nemen die onder andere het echtscheidingsconvenant indient bij de rechtbank.

Ik ga graag met u in gesprek over het tarief van mediation bij arbeidsconflicten. Hierbij geldt dat mijn uurtarief marktconform is.

Gesubsidieerde mediation

Als u een laag inkomen heeft, en weinig vermogen, dan is het in sommige gevallen mogelijk om in aanmerking te komen voor gesubsidieerde mediation voor de Raad voor Rechtsbijstand (RvR). Zo’n subsidie heet een ‘toevoeging’. Als MfN-registermediator ben ik ingeschreven bij de RvR en kan ik voor jullie een toevoeging aanvragen. Een toevoeging kan alleen door een mediator of advocaat worden aangevraagd.
In het geval van een echtscheiding wordt gekeken naar ieders inkomen apart. Het is dus ook mogelijk dat 1 partij in aanmerking komt voor een subsidie, en dat de ander de kosten geheel zelf moet betalen.
De Raad voor Rechtsbijstand kijkt bij het bepalen van de hoogte van het inkomen naar het inkomen en vermogen van twee jaar geleden.
Voor 2019 geldt dat Uw verzamelinkomen van 2019 mag niet hoger zijn dan:
• € 28.600 voor een alleenstaande
• € 40.400 voor partners die samenwonen, getrouwd zijn of geregistreerd partner zijn
• € 40.400 voor een alleenstaande ouder
Heeft u vermogen, zoals spaargeld? Dan mag uw vermogen in 2019 niet hoger zijn dan het ‘heffingsvrije vermogen’:
• Voor alleenstaanden en eenoudergezinnen is dit maximaal € 30.360.
• Voor partners die samenwonen, gehuwd zijn of geregistreerd partner zijn, is dit samen maximaal € 60.720.

De eigen bijdrage is minimaal € 56 en maximaal € 112 voor de gehele mediation als u in aanmerking komt voor gesubsidieerde mediation. Ik zoek graag samen met u uit of u in aanmerking komt voor een toevoeging van de Raad voor de Rechtsbijstand.