Als ervaren MfN mediator richt ik mij met name op het bemiddelen bij arbeidsconflicten. Daarnaast ben u bij mij aan het juiste adres voor familiemediation en nalatenschapmediation.  Als deskundige conflictbemiddelaar begrijp ik dat elk conflict uniek is en vraagt om een gepaste aanpak. Daarom hanteer ik twee verschillende tarieven, gebaseerd op de aard van het conflict.

Arbeidsconflicten: Mijn tarief voor arbeidsmediation weerspiegelt de complexiteit en de gespecialiseerde expertise die nodig is om deze ingrijpende kwesties op te lossen. 

Bij arbeidsmediation gaat het niet alleen om het oplossen van het conflict op korte termijn, maar ook om het herstellen van de werkrelatie en het bevorderen van een gezonde en constructieve werkcultuur op lange termijn. Als u geconfronteerd wordt met een arbeidsconflict dat een negatieve invloed heeft op uw werkomgeving, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen. Samen kunnen we werken aan een oplossing die recht doet aan uw belangen en die bijdraagt aan een positieve werkcultuur waarin iedereen zich gehoord en gerespecteerd voelt. Bij arbeidsmediation bedraagt het tarief € 195 exclusief btw.

Bij familiemediation ga ik uit van een vast uurtarief van € 180 inclusief btw. Daarnaast zijn er mogelijkheden om voor gesubsideerde familiemediation in aanmerking te komen als uw financiele situatie hiervoor in aanmerking komt.

De kosten voor echtscheidingsmediation dragen beide partijen gezamenlijk. Dit betekent dus dat bij gelijke verdeling de individuele kosten € 90 per uur bedragen. Vanzelfsprekend kunnen hierover andere onderlinge afspraken worden gemaakt.

De eventuele locatiekosten bereken ik aan u door. Dit geldt eveneens voor de advocaat- en griffiekosten. Uiteraard geef ik u een transparant overzicht van alle kosten. Ik werk samen met enkele zeer ervaren advocaten die gespecialiseerd zijn in familierecht. Echter, het staat jullie vrij om zelf een advocaat in de arm te nemen die onder andere het echtscheidingsconvenant indient bij de rechtbank.

Transparantie en eerlijkheid zijn kernwaarden in mijn werk. Mocht het tarief een zorg voor u zijn, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen. Samen kunnen we bespreken hoe ik u kan helpen binnen uw budget en tegelijkertijd de kwaliteit van de dienstverlening kan waarborgen.  

 

Gesubsidieerde mediation

Als u een laag inkomen heeft, en weinig vermogen, dan is het in sommige gevallen mogelijk om in aanmerking te komen voor gesubsidieerde mediation voor de Raad voor Rechtsbijstand (RvR). Zo’n subsidie heet een ‘toevoeging’. Als MfN-registermediator ben ik ingeschreven bij de RvR en kan ik voor jullie een toevoeging aanvragen. Een toevoeging kan alleen door een mediator of advocaat worden aangevraagd.
In het geval van een echtscheiding wordt gekeken naar ieders inkomen apart. Het is dus ook mogelijk dat 1 partij in aanmerking komt voor een subsidie, en dat de ander de kosten geheel zelf moet betalen.
De Raad voor Rechtsbijstand kijkt bij het bepalen van de hoogte van het inkomen naar het inkomen en vermogen van twee jaar geleden.
Voor 2024 geldt dat Uw verzamelinkomen van 2024 mag niet hoger zijn dan:
• € 31.100 voor een alleenstaande
• € 44.000 voor partners die samenwonen, getrouwd zijn of geregistreerd partner zijn
• € 44.000 voor een alleenstaande ouder
Heeft u vermogen, zoals spaargeld? Dan mag uw vermogen in 2024 niet hoger zijn dan het ‘heffingsvrije vermogen’:
• Voor alleenstaanden en eenoudergezinnen is dit maximaal € 31.747.
• Voor partners die samenwonen, gehuwd zijn of geregistreerd partner zijn, is dit maximaal € 36.950.

De eigen bijdrage is minimaal € 61 en maximaal € 121 voor de gehele mediation als u in aanmerking komt voor gesubsidieerde mediation. Ik zoek graag samen met u uit of u in aanmerking komt voor een toevoeging van de Raad voor de Rechtsbijstand.