Corona als lakmoesproef voor je relatie….

conflictbemiddeling

Dat het coronavirus een grote impact heeft op ons allemaal behoeft geen toelichting. We ervaren de gevolgen van het rondwaren van een nieuw virus direct in ons persoonlijke leven, maar ook in de wereld om ons heen. Deze nieuwe toestand brengt stress met zich mee, onzekerheid, impasse en verdriet maar levert ook nieuwe kennis en inzichten op, hoopvolle vergezichten op een duurzame toekomst, innovatie en creativiteit.

De lockdown zal leiden tot een geboortegolf, maar ook tot meer echtscheidingen hoor ik overal om me heen. Enerzijds zal het gedwongen thuiszijn van het gehele gezin kunnen leiden tot meer nabijheid en verbondenheid. Anderzijds kunnen toegedekte haarscheuren in de relatie niet meer worden verdoezeld en tot definitieve barsten leiden.

Ik herken deze tendens binnen organisaties. De consequenties van de anderhalve meter economie, en de uitdagingen waar werkgevers en werknemers voor staan kunnen leiden tot meer onderlinge samenwerking en afstemming.

Het al jaren geleden genomen besluit om via een digitale snelweg sneller collegiaal contact te hebben wordt opeens in een paar weken gerealiseerd. De saamhorigheid wordt versterkt door samen extra stappen te zetten om de crisis het hoofd te bieden.

Helaas bereiken mij ook andere signalen. Nu, meer dan ooit, wordt van medewerkers verwacht dat zij ‘aan boord’ zijn om samen de storm van het coronavirus goed te kunnen doorstaan. Stroeve samenwerkingsrelaties of sluimerende conflicten komen in tijden van stress en onzekerheid sneller aan de oppervlakte. Er moet snel worden geschakeld, en communicatie, online of live, is essentiëler dan ooit.

Net als bij een wankel huwelijk, waarvan de partners het moeilijke gesprek eenvoudig uit de weg kunnen gaan in tijden dat de dagelijkse routine hoogtij viert, wordt binnen organisaties minder stilgestaan bij onderling ‘gedoe’ als jaarplannen moeten worden uitgevoerd, of als men zich opmaakt voor het jaarlijkse personeelsuitje. Juist door deze nieuwe hectiek van het coronavirus worden conflicten meer zichtbaar en wordt de noodzaak gevoeld om ze snel op te lossen.

Zo is de coronacrisis een lakmoesproef voor de kwaliteit van relaties. Of dit nu de relatie met je partner betreft, je collega, of met je leidinggevende.

Het coronavirus kan je laten zien dat je écht op elkaar kunt bouwen en dat jullie samen een hecht team vormen.

Echter, het coronavirus kan ook pijnlijk zichtbaar maken dat de basis van de relatie is vertroebeld of verdwenen.

Grijp deze lakmoesproef aan om aan de slag te gaan met die geopenbaarde obstakels en obstructies!

Óf, vier je relatie met je geliefde, je collega, je leidinggevende als jullie liefdes- of samenwerkingsrelatie de lakmoesproef glansrijk doorstaat!

Geef een reactie